Vi kan hjælpe jer med fortsat at være effektive og have et billigere administrationsbidrag

 

Almene boligselskabers boliger er reguleret efter særlige regler i forhold til private udlejningsejendomme.

Som nok den eneste private administrationsvirksomhed på Fyn tilbyder vi administration af almene boligselskaber.

Det kan være udgiftstungt at opretholde egen administration med moderne IT-systemer.

 

Almene boligselskaber kan med en administrationsaftale hos os beholde sin selvstændighed og har fortsat fuld medindflydelse på boligselskabets beslutninger.

 

Vi stiller moderne og ajourførte IT-systemer til rådighed, sådan at det f.eks er muligt at beholde boligselskabets kontor med eget personale i nærområdet. Samtidig kan vi understøtte boligselskabet personale med faglig udvikling, aflaste deres arbejdsbyrder for udvalgte administrationsopgaver (f.eks. regningsbetaling, rykkere mv) efter jeres behov og ønsker.

 

Domhusgaarden Ejendomsadministration fungerer som forretningsfører og administrator for ca. 2.000 almene boliger og har et indgående kendskab til reglerne for almene boligselskaber.

 

Administrationsaftale

En administrationsaftale med Domhusgaarden Ejendomsadministration betyder, at vi bl.a. laver følgende for jer:

 

Udarbejder lejekontrakter (både bolig og erhverv)

Opkræver husleje mv.

Rykkere for manglende betalinger af husleje mv.

Afregner fraflyttere

Lejevarslinger

Betaler regninger og fører bogholderi

Afholder afdelingsmøder (fungerer som dirigent, gennemgår regnskab/budget og skriver referat)

Udbetaler lønninger til viceværter mv.

Udarbejder årsregnskaber og budgetter

Kontakt til revisor

Indberetninger til Landsbyggefonden

Styringsdialog

Strategibog

Udarbejder forbrugsregnskaber

Kontakt til offentlige myndigheder, banker mv.

Koordinering af viceværtsopgaver og vedligeholdelsesprojekter

Byggesager (renovering og nyopførelser af afdelinger)

Har du brug for hjælp?

Kontakt:

René Søgaard Larsen

Tlf: 66 12 43 44

Bliv ringet op
Indhent et uforpligtende tilbud direkte her: