Få styr på alt det praktiske i din ejerforening

 

Det kan til tider virke uoverskueligt at være bestyrelsesmedlem i en ejerforening, og man kommer ud for at skulle træffe beslutninger, der kan påvirke de øvrige medlemmers økonomi og deres dagligdag. 

Det er f.eks. ikke altid let at skulle rykke sin nabo for betaling af fællesudgifter, eller afvise at lade foreningen betale for en reparation, som foreningen ikke er forpligtet til at skulle udføre. Mange medlemmer af en foreningsbestyrelse føler, at de bruger alt for meget tid på at diskutere regler og udføre administrative opgaver.

  • Må man ændre fordelingstal ?
  • Hvor mange skal stemme for at skifte vinduer i ejendommen ?
  • Hvordan får vi penge til at skifte taget på ejendommen ?
  • Hvem skal betale for at skifte et utæt vandrør i lejligheden ?
  • Må man udleje sin lejlighed ?
  • etc

Hvorfor ikke i stedet bruge tiden på at skabe nogle gode og rare rammer for beboerne i ejendommen?

Vi stiller mødelokale til rådighed så I uden ekstraudgifter kan holde jeres generalforsamlinger hos os.

Domhusgaarden Ejendomsadministration bor i samme lokaler som Advokaterne i Domhusgaarden, og har derfor god adgang til let og hurtig juridisk rådgivning for forhold, som vi ikke selv kan afklare for jer, ligesom inkasso let og hurtigt kan igangsættes, hvis der et medlem, der ikke får betalt sine bidrag til foreningen.

 

Administrationsaftale

En administrationsaftale med Domhusgaarden Ejendomsadministration betyder, at vi bl.a. laver følgende for jer:

 

Opkrævning af fællesudgifter mv.

Rykkere for manglende betalinger af fællesudgifter mv.

Betaler regning og fører bogholderi

Lønninger

Udarbejder regnskaber og budgetter

Forestår afvikling af generalforsamling, fungerer som dirigent og lave referat

Udarbejder forbrugsregnskaber

Online adgang til foreningens bogholderi mv

Vejleder om valg af finansering af byggesager

Kontakt til offentlige myndigheder, banker mv.

Styring af vedligeholdelsesprojekter (nyt tag, renovering af altaner, isolering etc)

Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmægler ved medlemmers salg af lejlighed

Har du brug for hjælp?

Kontakt:

John Lund

Tlf: 66 12 43 44

Bliv ringet op

noglehul

Du kan få onlineadgang til din forenings data.

Spørg din administrator om login

Indhent et uforpligtende tilbud direkte her: