logo
Vi administrerer alle typer ejendomme
Bliv ringet op

Spørgsmål om persondata

Kontakt:

John Lund

Tlf: 66 12 43 44

Persondata-beskyttelse

I forbindelse med administration af en ejendom, er det nødvendigt at indsamle, opbevare, behandle og udveksle blandt andet persondata for personer tilknyttet ejendommen. enten som lejere, ansøgere til venteliste (almene bolig og private andelsboligforeninger), ejere af ejerlejligheder/andelsbolig eller ansatte viceværter.

Persondata bruges blandt andet til at dokumentere retten til at bo i et lejemål, opkræve husleje, indberette til lovpligtige registrere (f.eks. LBF Huslejeregister til beregning af lejernes boligsikring) og til at lave forbrugsregnskaber.

Behandling af persondata har altid været en del af hverdagen for ejendomsadministrationer og derfor er vores rutiner i forvejen tilpasset sådan, at persondata opbevares og behandles sikkert og fortroligt.

Persondata vidergives kun i fornødent omfang enten efter lovgivning eller for at vi kan udføre de opgaver, der hører til administration af en ejendom.

For Personer

(lejere, ansøgere, medlemmer ejer- / andelsboligforeninger)

Når du bor til leje i en ejendom eller ejer en ejerlejlighed/andelsbolig, er det nødvendigt at vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig.

Typisk vil det kun være sædvanlige kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon og mail) samt dit CPR.nr. som vi beder om.

Ved nogle typer boliger kan det være nødvendigt med flere oplysninger. Feks. skal vi have oplysninger om dine studier mv for at dokumentere, at du ret til at bo i en ungdomsbolig. 

Der kan være særlige tilfælde hvor det er nødvendigt at opbevare og behandle flere oplysninger om dig (særlige følsomme data). F.eks. ved  sygdom som medfører, at der skal laves særlige indretninger i din bolig, eller i forbindelse med en klagesag om overtrædelse af husorden etc.

Vi behandler dine persondata fortroligt og videregiver dem kun i nødvendigt omfang. Vi anvender og videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.

Nedenfor kan du læse mere om persondatabeskyttele (åbnes i særskilte links):

For data-ejere

(ejendomsejere, foreninger mv)
Retten til at opbevare og bruge persondata vedr. lejere, ansatte viceværter mfl. tilhører ejendommens ejer, og derfor skal der laves en dataleverandøraftale med vores kontor for at vi må opbevare og behandle persondata for jer.

Det er dataejerens ansvar, at sørge for dataleverandøraftaler når persondata leveres til tredjemand som f.eks til vores kontor. Når I indgår administrationsaftale med vort kontor har vi lavet dataleverandøraftale for dig.

I skal være opmærksom på, at overtrædelse af Persondataforordningen kan være belagt med væsentlige bøder, hvorfor vi opfordrer til, at I holder jer orienteret om reglerne i forhold til jeres virksomhed.

Vi opfordrer til, at I får undersøgt om I skal foretage jer yderligere i forhold til Persondataforordningen, udover  dataleverandøraftale med vores kontor. Særligt hvis I (incl eget personale) selv opbevarer, behandler eller udveksler persondata vedr. lejere/personale mv. med andre end os.

Vi henviser gerne til rådgivere, der evt. kan hjælpe jer.