logo
Vi administrerer alle typer ejendomme
Bliv ringet op

Lad os hjælpe dig med din ejendom / forening.

Kontakt:

John Lund

Tlf: 66 12 43 44

Om Domhusgaarden Ejendomsadministration

Virksomhedens historie

Landsretssagfører A.P. Henriksen startede advokatvirksomhed inden udbrud af 2. verdenskrig og flyttede sit kontor fra Vestergade 35 til “Domhusgaarden” i 1967.

Advokatvirksomheden bestod i 1967 af advokaterne A.P. Henriksen og Johan Ladegaard i kontorfællesskab med advokat P. Dyhre Hansen og ansat advokat Flemming Lund-Hansen.

I 1980 kom advokaterne Henry Larsen og Hans Keld Andersen.

Kontoret har gennem alle årene udover advokatforretning også administreret almene boligselskaber, private udlejningsejendomme og foreninger.

Omkring årsskiftet 2011/2012 overtog Rene S. Larsen og John Lund virksomheden.

I den forbindelse blev virksomhedens advokatforretning overdraget til advokat Tim Leckl, sådan at virksomheden nu kun beskæftiger sig med ejendomsadministration.

Pr. 1. januar 2016 tiltrådte Henrik Clausen med henblik på at indtræde i ejerkredsen.

Pr. 1. juli 2016 overtog “Domhusgaarden” Focus Advokaters Ejendomsadministration.

I forbindelse med planlagt generationsskifte, trådte René S. Larsen tilbage i efteråret 2020 og overdrog resten af sin ejerandel til Henrik Clausen Virksomheden
Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S
Albanigade 44, 2.sal
5000 Odense C

Cvr.nr. 25490967

Ansvarlig ledelse
John Lund, partner
Henrik Clausen, partner

Tegningsregel
Virksomheden tegnes af 2 partnere i forening