logo
Vi administrerer alle typer ejendomme
Bliv ringet op

Kontakt:

Henrik Clausen

Tlf: 66 12 43 44

Almene boliger

Behold jeres selvstændighed

Vi kan hjælpe jer med fortsat at være effektive og have et billigere administrationsbidrag.

Almene boligselskabers boliger er reguleret efter særlige regler i forhold til private udlejningsejendomme.

Som nok den eneste private administrationsvirksomhed på Fyn tilbyder vi administration af almene boligselskaber.

Det kan være udgiftstungt at opretholde egen administration med moderne IT-systemer.

Almene boligselskaber kan med en administrationsaftale hos os beholde sin selvstændighed og har fortsat fuld medindflydelse på boligselskabets beslutninger. 

Vi stiller moderne og ajourførte IT-systemer til rådighed, sådan at det f.eks er muligt at beholde boligselskabets kontor med eget personale i nærområdet. Samtidig kan vi understøtte boligselskabet personale med faglig udvikling, aflaste deres arbejdsbyrder for udvalgte administrationsopgaver (f.eks. regningsbetaling, rykkere mv) efter jeres behov og ønsker.

Domhusgaarden Ejendomsadministration fungerer som forretningsfører og administrator for ca. 2.000 almene boliger og har et indgående kendskab til reglerne for almene boligselskaber.

Administrationsaftale

En administrationsaftale med Domhusgaarden Ejendomsadministration betyder, at vi blandt andet laver følgende for jer:

Indhent et uforpligtende tilbud direkte her:

Kontakt vedr. almene boliger

Navn(Påkrævet)