logo
Vi administrerer alle typer ejendomme

Jeg skal sælge min andelsbolig

Salg af andelsbolig

Vil du sælge din andelsbolig, skal du være opmærksom på flere forhold.

Andelsboliger er omfattet af lovbestemte maksimal-beløb. Du må derfor ikke sælge din bolig for mere end det generalforsamlingsgodkendte beløb med tillæg af egne forbedringer (nedskrives efter alder). Maksimalprisen vil fremgå af det seneste generalforsamlings godkendte regnskab.

Interesserede købere skal have udleveret nøgletals-skemaer mv. inden der indgås købsaftale. Ret derfor henvendelse til din administrator inden du begynder at finde en køber, for udarbejdelse og udlevering af de nødvendige dokumenter.

Hvis du vælger at bruge ejendomsmægler, vil denne sørge for kontakten til administrationen for udlevering af de nødvendige papirer.

Foreningen kan have oprettet en interesse- eller venteliste. Ret henvendelse til foreningens bestyrelse for at få oplyst om der står personer på intersse- eller venteliste inden du begynder at annoncere boligen til salg.

Når du har fundet en køber

Det er administrator som skal lave overdragelsespapirer.

Send derfor oplysninger om aftalt pris, købers navn, adresse, mail og telefon, samt overtagelsesdato til administrator.

Købesummen  skal indbetales til andelsboligforeningen. Administrator opkræver beløbet og afregner efterfølgende til dig.

Når boligen er solgt

Når skal boligen afleveres, skal den synes af foreningen for gennemgang af om boligen afleveres i den stand som der er aftalt med køber, og for evt. mangler mv.

Boligen skal som udgangspunkt ikke afleveres nymlaet mv. Der kan være anført i vedtægter at visse hviudevarer skal være tilstede ved salg.

Nogle foreninger kan have valgt at anvende en ekstern synsmand til at foretage gennemgang af andelsboligen.

Administrator søger for afregning af salgssummen til dig.

Hvis du har pantsat din andelsbolig til sikkerhed for lån i banken, vil købesummen blive udbetalt til banken for indfrielse af lån og for at aflyse tinglyst pant.