logo
Vi administrerer alle typer ejendomme
Bliv ringet op

Kontakt:

Henrik Clausen

Tlf: 66 12 43 44

Online adgang

Du kan få online adgang til din forenings data.

Spørg din administrator om login

Tilbud til private udlejere

Få et tilbud på administration af din udlejningsejendom

Private udlejere oplever også stigende udfordringer med at forstå og følge Lejelovens mange komplicerede regler.

Udlejerne risikerer at stå med store udgifter på grund af fejl i lejekontrakter, forbrugsopgørelser, lejevarslinger, manglende opfølgning på lejebetalinger mv.

Det er her vi kan hjælpe jer

Vi er et team af veluddannede personer med kompetencer indenfor administration, regnskab og byggesager. Lad os administrere jeres forening, og brug i stedet jeres energi på at skabe en dejlig ejendom, hvor det er rart at bo, med et godt fællesskab.