logo
Vi administrerer alle typer ejendomme

Vi flytter fra hinanden

Hvis du og din ægtefælle/partner vælger at flytte fra hinanden (skilsmisse mv) og den ene part ønsker at blive frigjort fra lejemålet, skal der udfyldes en særlig blanket om overdragelse af lejemålet

Udlevering af blanket og nærmere information om reglerne for overdragelse af lejemålet kan ske ved henvendelse i vor reception.